“Традиції” КОРУПЦІЇ у Верховному суді (України), чи не так? Із судової практики “поновлення” СТРОКІВ на касаційне оскарження”

Поделиться ссылкой:

Корупція у Верховному суді (України)? “Практичний посібник” на прикладі однієї справи.

Отже. Цивільна справа № 755/7730/16-ц.

Дані з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Категорія справи № 755/7730/16-ц
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 11.11.2017. Оприлюднено: 13.11.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Державний герб України
У Х В А Л А

03 листопада 2017року м. Київ

Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Мазур Л.М.,

розглядаючи питання про прийняття касаційної скарги ОСОБА_2 на рішення Обухівського районного суду Київської області від 27 березня 2017 року та ухвалу апеляційного суду Київської області від 17 липня 2017 року у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 в особі якої діє законний представник ОСОБА_4 про стягнення коштів,

в с т а н о в и л а:

Відповідно до п. 6 розд. XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом.

У зв’язку з цим касаційна скарга підлягає розгляду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України від 18 березня 2004 року.

Подана касаційна скарга не може бути прийнята до розгляду касаційним судом з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 328 ЦПК України касаційна скарга залишається без руху, якщо вона подана після закінчення строків, установлених ст. 325 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з дня отримання ухвали заявник має право звернутися до суду касаційної інстанції з заявою про поновлення строку, навівши поважні причини для поновлення строку та подавши відповідні належні докази в оригіналах або завірені їх копії.

ОСОБА_2 разом із касаційною скаргою подав заяву про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень, посилаючись на те, що він не був присутнім під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції, а належним чином оформлені копії судових рішень отримав лише 10 жовтня 2017 року, проте у підтвердження наведених обставин, а також недотримання судом апеляційної інстанції вимог, встановлених ст. 222 ЦПК України щодо порядку видачі або направлення копій судових рішень, заявник не надав будь-яких належних доказів.

У підтвердження наведених обставин пропуску строку на касаційне оскарження заявник має надати відповідні докази в оригіналах або завірені в установленому законом порядку їх копії, якими можуть бути оригінал поштового конверту, довідка поштового відділення зв’язку, довідка із суду про ненаправлення апеляційним судом копії оскаржуваної ухвали, оскільки доданий до касаційної скарги супровідний лист Обухівського районного суду Київської області від 07 вересня 2017 року не свідчить не свідчить про поважну причину пропуску строку на касаційне оскарженнясудових рішень та порушення судом апеляційної інстанції вимог ст. 222 ЦПК України, або навести інші підстави з відповідними доказами.

Крім того, заявником не сплачено судовий збір у розмірі, визначеному п.п. 7 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3574-VI, в редакції Закону України від 22 травня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» (далі – Закон), який набрав чинності 01 вересня 2015 року.

Згідно з ч. 3 ст. 2 ЦПК України провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Виходячи з того, що предметом спору заявленого позову окрім вимог майнового характеру (стягнення грошових коштів), пред’явлено також вимогу немайнового характеру (тлумачення заповіту), заявнику згідно з ч. 3 ст. 6 Закону необхідно сплатити судовий збір за ставками, встановленими за подання касаційної скарги майнового та немайнового характеру.

Відповідно до розмірів ставок судового збору, встановлених ст. 4 вищезазначеного Закону, ставка судового збору за подачу касаційної скаргина рішення суду складає 120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Згідно з квитанцією від 27 жовтня 2017 року ОСОБА_5 сплачено судовий збір у розмірі 8 670 грн, проте враховуючи ціну позову у розмірі 10 876 000 грн та заявлену у справі одну вимогу немайнового характеру, заявник має доплатити судовий збір у розмірі 259 грн 44 коп. та надати оригінал квитанції.

Судовий збір за подачу касаційної скарги до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ повинно бути перераховано або внесено до УДКСУ у Печерському районі м. Києва, код ЄДРПОУ: 38004897, банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019, р/р 31212253700007, КЕКД 22030103, символ звітності банку: 253.

Також заявник відповідно до вимог п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 326 ЦПК України повинен вказати у касаційній скарзі правильне написання свого прізвища, оскільки як вбачається із копій оскаржуваних судових рішень позивачем є ОСОБА_2, проте в касаційній скарзі зазначено позивачем ОСОБА_5 (поштовий конверт з матеріалами касаційної скарги також містить прізвище відправника – ОСОБА_5), у зв’язку з чим у разі уточнення правильного ім’я заявник має надати уточнену редакцію касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, або відповідну ухвалу суду про виправлення описки.

Приписами ч. 2 ст. 328 ЦПК України передбачено, що у разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у разі несплати судового збору, вона залишається без руху з наданням строку для усунення недоліків.

Враховуючи наведене, касаційну скаргу слід залишити без руху та надати заявнику строк для усунення її недоліків.

Керуючись ст. ст. 121, 325, 328 ЦПК України,

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу ОСОБА_2 залишити без руху для виконання вимог ухвали в строк, який не може перевищувати тридцяти днів з дня отримання копії ухвали.

У разі невиконання вимог суду, визначенихп. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 326 ЦПК України, та несплати судового збору касаційна скарга буде визнана неподаною й повернута заявнику.

У разі невиконання вимог суду, визначених ч. 3 ст. 328 ЦПК України, заявнику буде відмовлено у відкритті касаційного провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Вищого спеціалізованого

суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ Л.М. Мазур

Категорія справи № 755/7730/16-ц: Цивільні справи (з 01.01.2019);

Справи позовного провадження; Справи у спорах, що виникають із відносин спадкування, з них.
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 08.02.2018. Оприлюднено: 08.02.2018.
Дата набрання законної сили: 01.02.2018
Номер судового провадження: не визначено
Державний герб України
Ухвала

1 лютого 2018 року

м. Київ

справа № 755/7730/16-ц

провадження № 61-2935 ск 18

Верховний Суд у складі судді Касаційного цивільного суду Фаловської І. М. розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Обухівського районного суду Київської області від 27 березня 2017 року та ухвалу апеляційного суду Київської області від 17 липня 2017 року у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 в особі якої діє законний представник ОСОБА_3 про стягнення коштів,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до пунктів 4 і 14 розділу XIII Перехідні положення ЦПК України у редакції Закону України № 2147-VIII від 3 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Судові рішення, ухвалені судами до набрання чинності цією редакцією Кодексу, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Касаційна скарга ОСОБА_1 на вищевказані судові рішення надійшла з пропуском строку на касаційне оскарження.

У касаційній скарзі ОСОБА_1 порушує клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень з посиланням на те, що строк пропущено з поважних причин, оскільки повний текст ухвали апеляційного суду Київської області від 17 липня 2017 року отримано11 жовтня 2017 року.

Відповідно до частини другої статті 390 ЦПК України учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.

Зважаючи на те, що строк на касаційне оскарження пропущено з поважних причин, вважаю за можливе його поновити.

Наведені в касаційній скарзі доводи містять підстави, передбачені частиною другою статті 389 ЦПК України, для відкриття касаційного провадження

Керуючись статтями 389, 390, 392, 394 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про поновлення строку на касаційне оскарження судових рішень задовольнити.

Поновити ОСОБА_1 строк на касаційне оскарження рішення Обухівського районного суду Київської області від 27 березня

2017 року та ухвалу апеляційного суду Київської області від 17 липня

2017 року.

Відкрити касаційне провадження у даній справі.

Витребувати з Обухівського районного суду Київської областіцивільну справу № 755/7730/16-ц за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 в особі якої діє законний представник ОСОБА_3 про стягнення коштів.

Надіслати учасникам справи копії касаційної скарги та доданих до неї документів, роз’яснити їм право подати відзив на касаційну скаргу, який за формою і змістом має відповідати вимогам статті 395 ЦПК України, у строк до 22 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І. М. Фаловська

ВИСНОВОК:

“Буде невідворотність покарання – не буде корупції в українському суді”.

Помилково вважати, що справа щодо корупціонера-хабарника  вищого рангу, а саме, голови Верховного суду Князєва, завдала “шаленого удару” по довірі до судової гілки влади.

Це не так.

Князєв – такий собі “цап-відбувайло”, або “козел відпущення”.

На  прикладі Князєва  робиться імітація боротьби  з окремими “козлами відпущення” (а не тотальною корупцією в судах України), тим самим відволікається увага від  корінної (системної) проблеми.

На місце одного “битого” князєва завтра прийдуть два нових “небитих” судді-хабарника. 

Шаленого удару по довірі до судової влади завдає сама діюча, повністю протухла, корумпована, гнила  існуюча СИСТЕМА  судової влади України, для якої характерна повна безкарність суддів за прийняття завідомо неправомірних, часто-густо некваліфікованих рішень.

Протиправні і протизаконні дії судді українського суду вже давно ні для кого не новина. Нікого суддівське свавілля не дивує і тим більше не бентежить.

Однак, головне все ж не здаватися. Громадянське суспільство не стоїть на місці і колись настане день, коли буде в Україні нормальна влада, з головою, бажанням і вмінням щось змінити на краще. 

Принаймні, хочеться в це вірити. 

Last Updated on 03.09.2023 by iskova


Поделиться ссылкой: