Бурхливий розвиток Homo habilis- винайдено перший “інструмент діагностики та управління для судів”. “ПРАВОСУДДЯ ТРОНУЛОСЬ”

Верховний Суд здійснив переклад Контрольного переліку показників з таймменеджменту,-новина опублікована у Судово-юридичній газеті, 3 липня 2023 р. з посланням на повідомлення ВС.

Як повідомляє джерело, цей документ, розроблений Робочою групою із судового таймменеджменту (CEPEJ-SATURN), є першим інструментом діагностики та управління для судів.
Верховний Суд здійснив переклад Контрольного переліку показників з таймменеджменту, документ

У Верховному Суді здійснено переклад Контрольного переліку показників з таймменеджменту та пояснювальної записки до нього, ухвалених CEPEJ. Про це повідомляє ВС.

На 40-му пленарному засіданні Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) був ухвалений Контрольний перелік показників з таймменеджменту.

 

У документі представлено базовий перелік запитань, які допоможуть зібрати необхідну інформацію про справи та проаналізувати відповідні аспекти тривалості судових проваджень.

Мета Контрольного переліку показників з таймменеджменту – допомогти судам вжити заходів для розгляду справ у розумні й обґрунтовані строки та зробити судочинство більш прозорим і передбачуваним для відвідувачів суду.

“Контрольний перелік допоможе оцінити роботу судів з точки зору дотримання строків та розумної тривалості судових проваджень”,-значиться в документі.

В пояснювальній записці вказано, що 

Контрольний перелік розрахований на всіх, хто відповідає за відправлення правосуддя, включно з міністерствами юстиції, суддями, працівниками апарату суду, відповідальними за організацію роботи суду та управління справами, законодавцями, політиками, а також науково-дослідні установами, які аналізують функціонування систем правосуддя.

Його також можуть використовувати всі організації та особи, яких цікавить спроможність систем правосуддя керувати тривалістю судових проваджень і забезпечувати прозоре, економічно ефективне й безперешкодне відправлення правосуддя.

Контрольний перелік допоможе судам зібрати необхідну інформацію та проаналізувати відповідні аспекти тривалості судових проваджень.

Суди зможуть використовувати зібрану інформацію та результати аналізу, щоб вживати заходів
для вирішення справ у розумні строки, встановлювати реалістичні строки й уникати невиправданих затримок, забезпечувати ефективність процедури та необхідну прозорість і передбачуваність для відвідувачів судів.

Контрольний перелік дасть змогу відстежити процедури на двох рівнях:

(i) загальну тривалість провадження від подачі первинного звернення до ухвалення
остаточного рішення (і, якщо потрібно, до виконання рішення, якщо це є обов’язком держави); та

(ii) тривалість окремих етапів провадження.

З метою спрощення збору та аналізу даних Контрольний перелік також містить загальні
питання, пов’язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в
судах.

Відповідно, Контрольний перелік допоможе оцінити роботу судів з точки зору
дотримання строків та розумної тривалості судових проваджень.

ПЕРШИЙ ПОКАЗНИК: ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ефективний таймменеджмент вимагає не лише вміння оцінити загальну
тривалість провадження від його початку до ухвалення остаточного рішення
та, за необхідності, до виконання судового рішення, але й тривалість окремих
етапів провадження.

Таймменеджмент потрібен для того, щоб спланувати
роботу суддів над справами відповідно до строків і вимог законодавства.

Інформація про хід розгляду справи також надзвичайно важлива для сторін.

Сторони повинні вміти прораховувати можливі витрати та ресурси до того, як
вони звертатимуться до суду.

Крім того, сторони можуть вирішити свій спір за
допомогою процедури мирової угоди або альтернативних методів вирішення
спорів (АВС).

ДРУГИЙ ПОКАЗНИК: ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСОВИХ ОБМЕЖЕНЬ / СТАНДАРТІВ
ТРИВАЛОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ

Щоб забезпечити планування, прозорість, передбачуваність та оцінку
тривалості судових проваджень, слід встановити часові межі / стандарти та
довести їх до відома відвідувачів суду.

Часові межі та стандарти є частиною
підзвітності суду як перед сторонами, так і перед суспільством, яке очікує від
судової системи служіння громадянам та юридичним особам, які потребують
професійного захисту прав людини, доступу до правосуддя та реалізації
принципів верховенства права.

ТРЕТІЙ ПОКАЗНИК: РОЗРОБКА КАТЕГОРІЙ СПРАВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ВАГОМОСТІ СПРАВ

Реалістичне та адекватне планування часових меж і загальної тривалості
судових проваджень вимагає достатньо ретельного групування справ за
ступенем їхньої складності.

Впровадження методології визначення вагомості справи (методології складності справи) може стати корисним як для роботи суду, так і для відвідувачів суду.

ЧЕТВЕРТИЙ ПОКАЗНИК: МОНІТОРИНГ СУДОВИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Належне управління часом має враховувати тривалість кожної окремої стадії
судового провадження.

Із цією метою слід відстежувати та аналізувати тривалість різних стадій провадження.

Моніторинг є важливою частиною ведення справ на рівні суду чи окремого судді, оскільки дає змогу вчасно виявляти можливі затягування судового розгляду.

Точний та своєчасний моніторинг може допомогти судовій адміністрації та суддям запобігти
непотрібним затягуванням судових проваджень.

П’ЯТИЙ ПОКАЗНИК: ДІАГНОСТИКА ЗАТРИМОК І ПОМ’ЯКШЕННЯ ЇХНІХ
НАСЛІДКІВ

Відстежуючи тривалість проваджень, суди повинні мати налагоджені механізми
та інформаційні панелі, щоб оперативно виявляти надмірну тривалість
(затримки) та накопичення нерозглянутих справ. 

Ці інструменти допомагають судам негайно сповіщати відповідальних осіб і відомства, щоб
вони діяли відповідним чином і виправляли ситуацію для запобігання подальшим
затримкам. Крім того, належна комунікація може значно підвищити
ефективність судових процесів, зменшити їх тривалість і витрати на користь
відвідувачів судів та самих судів. Комунікація повинна ґрунтуватися на
встановлених правилах.

ШОСТИЙ ПОКАЗНИК: ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ У СУДОВИХ
ПРОВАДЖЕННЯХ

Суд може досягти ефективного управління часом, використовуючи сучасні ІКТ
для моніторингу часових меж і процедур, аналізу даних, роботи суду та
стратегічного планування.
IКT як інструмент для реєстрації справ, моніторингу тривалості та
накопичення нерозглянутих справ

Отже,

Контрольний перелік показників з таймменеджменту:

Пояснювальна записка:

Джерело: Судово-юридична газета

 

Особиста думка:

Невже настав час, коли українські суди запрацюють по-новому?

Дуже хочеться вірити.

Ой, як хочеться вірити в СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСДДЯ. (Як казала, моя покійна бабуся, дожити цього дня).

“Інструмент” вже ж є))))

(Верховним судом зроблено , принаймі, переклад))))-“півсправи”))) на шляху до ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, чи не так?

Були б “майстри” своєї справи, вірні суддівській присязі..

Правду кажучи, усі ці таймменеджменти ні до чого.

Порядок і строки розгляду справ визначені і чітко встановлені Процесуальним кодексом.

Справа в дотриманні суддями ЗАКОНУ!

Варто зазначити, що нехтуються відповідні встановлені норми суддями свідомо і безкарно, бо українські СУДДІ НЕ НЕСУТЬ НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за порушення строків розгляду справ– ОСЬ ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА, ОСЬ ДЕ СОБАКА ПОРИЛАСЬ.

 

 

Last Updated on 05.07.2023 by iskova